Glossario
 
world artist
Arman Sevket

H62 http://mimoza.marmara.edu.tr/~avni
istanbul (Turchia)


email: avni@marmara.edu.tr
web: mimoza.marmara.edu.tr/~avni/ba
  Opere
 


mevlam
oil on  canvas,  97x146 cm, 1968

 


none
oil on  canvas,  100x72 cm, 1960

 


none
oil on  canvas,  100x72 cm, 1960

 


none
pencil on  paper,  100x70 cm,

 

 

Biography:

1918 Urfa Halfeti'de dogdu.

1937 Ögretim yilinda Istanbul Ögretmen Okulundan,

1940 ögretim yilinda da Gazi Eðitim Enstitüsü Resim-iþ bölümünden mezun oldu.

1949 Mersin Lisesi Resim-Ýþ öðretmeni iken MEB tarafýndan iki yýl süre ile Fransa'ya gönderildi.Paris'de Academie National Superieur des Beaux artsa misafir öðrenci olarak Jan Sanverbi atölyesinde ve Andre Lhote academia ' ya devam etti.Modern desen ve pentür üzerinde baþarýlý çalýþmalar yaparak her iki akademiden birer sertifika alarak yurda döndü.Fransa'da iken Ýngiltere,Ýtalya,Hollanda'daki sanat müzelerini,galerileri ziyaret ederek günün yaþayan sanatýný inceledi,yurda dönüþte Mersin ve Edirne Liselerinde bulundu.

1957 Kýbrýs olaylarý sýrasýnda Kýbrýs Türk ortaokul ve liselerinde resim öðretmenliði yapmak üzere Kýbrýs'a gönderildi.

1959 Edirne Lisesindeki görevine döndü.

1960 Müstafi olarak kendi olanaklarý ile seramik tekniðini öðrenmek için tekrar 1 yýl süreyle Paris'e gitti.

1961 T.Eðitim derneði Ankara Kolejinde Resim-iþ öðretmeni olarak göreve baþladý.

1962 MEB tarafýndan tekrar göreve alýnarak Ýzmir Eðitim Enstitüsüne atandý.Resim-Ýþ Bölümü için gereken atölyeleri ve Resim-Ýþ Bölümünü kurdu,bölüm þefi olarak göreve devam etti.

1968 Öðrenim yýlýnda kendi isteðiyle Ýstanbul Atatürk Eðitim Enstitüsüne nakledildi. Yeni kurulmuþ olan Resim-Ýþ Bölümünde aralýksýz olarak 10 yýl görev yaptý.

1978 Eylül ayýnda geçirdiði safra ameliyatý neticesinde 33 yýl sürekli hizmetten sonra emekliye ayrýldý.

1979 17 Mart sanatçýnýn ölüm tarihidir.

Curriculum vitae:

H62 Art Gallery

 

Ultimo aggiornamento: venerdì 16 Gennaio 2004
Visitatori dal 1/1/2002 : 60529Privacy Policy
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
Maggiori informazioniOK